Afspraak is afspraak, ook als je Standvast Wonen heet!

Afspraak is afspraak, ook als je Standvast Wonen heet! De dorpslijst heeft bij het college van B&W er op aangedrongen dat de gemaakte afspraken over het aantal huurwoningen dat moet worden gebouwd, ook worden nagekomen.

Close Menu