Hondenlosloopgebied


HONDENLOSLOOPGEBIED

Dorpslijst Afferden krijgt van inwoners regelmatig de vraag of het mogelijk is dat gemeente Druten een hondenlosloopgebied aanwijst op en rond de dijk.

Artikel 2.4.17 “loslopende honden” van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) schrijft voor dat honden binnen de bebouwde kom aangelijnd moeten zijn. De APV schrijft geen aanlijnplicht voor honden buiten de bebouwde kom voor.

De “nieuwe” dijk ter hoogte van Afferden wordt veelvuldig gebruikt door wandelaars. Omdat er in het verleden wildroosters lagen aan het begin en einde van deze nieuwe dijk was het hier rustig en veilig om de trouwe viervoeter geoorloofd los te laten. Aan deze situatie is een einde gekomen nadat de wildroosters verwijderd zijn en deze dijk meer en meer door racefietsers gebruikt wordt.

Er zijn ons situaties bekend waarbij wandelaars (met en zonder honden) worden opgeschrikt door racefietsers en racefietsers door loslopende honden.

 

De Afferdense en Deestse Waarden grenzend aan dit dijkvak zijn recentelijk van een degelijke omheining voorzien, waardoor loslopende honden niet meer ongeoorloofd dit gebied in kunnen.

 

Bovenstaande heeft geleid tot de volgende vraag van de Dorpslijst Afferden aan het College van B&W:

 

Bent u bereid om het blauw gemarkeerde gebied op het kaartje aan te duiden als losloopgebied?Dorpslijst Afferden heeft de beantwoording van het college van B&W ontvangen waarin als kernboodschap geldt:

“De aanwijzing van een losloopgebied is niet haalbaar. Er wordt wel gezocht naar maatregelen om loslopende honden en fietsers meer te scheiden.”

Het volledige antwoord van het college van B&W luidt:

“Het gemarkeerde gebied is het dijktalud van de nieuwe dijk bij de Afferdense en Deestse Waarden tussen de onderhoudsweg beneden aan de dijk en het fietspad erop.

In het buitengebied mogen honden loslopen op openbare plaatsen. Dat geldt dus ook voor de aangegeven locatie. Daarvoor is een aanwijzing als losloopgebied niet nodig. Een aanwijzing heeft ook geen verandering in de situatie tot gevolg. De als knelpunt aangegeven ‘confrontatie’ tussen loslopende honden en fietsers blijft daardoor bestaan.

Daarom wijzen wij het gebied niet aan als hondenlosloopgebied.

Omdat de dijk eigendom is van het waterschap moeten eventuele maatregelen altijd hun toestemming hebben. In overleg met hen wordt gezocht naar maatregelen om de situatie te verbeteren bv. door het plaatsen van poepbakken en maatregelen om fietsers te ontmoedigen de nieuwe dijk te nemen.”

Dorpslijst Afferden gaat te nemen maatregelen volgen en als dat nodig is het college van B&W wederom vragen stellen over de voortgang.

Close Menu