Speerpunten verkiezingsprogramma

Uit het verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 hebben wij tien speerpunten gehaald.

Dit zijn:

  1. Afferden is een aantrekkelijk dorp om in te wonen met voldoende voorzieningen voor alle leeftijd- en doelgroepen;
  2. Inrichting van de Koningstraat als fietsstraat waarin auto’s te gast zijn, alsmede het realiseren van een voetpad langs de gehele Koningstraat;
  3. Een veilige verkeerssituatie tussen Deest en Afferden op de Molendam, Kweldam en de oversteek tussen de Koningstraat en Molendam;
  4. Realisatie van de veilige wandel- en fietsverbinding tussen Tichellande en Afferden;
  5. Afferden is de minst groene kern van gemeente en hier willen wij verandering in aanbrengen. Voor elk nieuw te bouwen huis wordt een boom gedoneerd aan de openbare ruimte. Daarnaast willen wij meer variëteit aan flora en fauna in de openbare ruimte realiseren door de oude heestervakken te vervangen door nieuwe, bloemrijke beplanting.
  6. Betaalbare woningen voor starters;
  7. Breng de doorstroom van senioren naar kleinere woningen op gang, zodat zij aantrekkelijk en betaalbaar kunnen blijven wonen en er plek komt voor starters en jonge gezinnen;
  8. ‘Ga mee en zeg nee’: Lokaal preventieproject voor jongeren op het gebied van alcohol en drugsgebruik en voorlichting over de gevaren van social-media;
  9. ‘Een goed gesprek’: Lokaal beleid, gericht op het bestrijden van eenzaamheid onder senioren;
  10. Realiseren van een muziekkiosk/koepel in het dorp Afferden.

Verkiezings-programma.

Het volledige verkiezingsprogramma 2022-2026 is te downloaden via deze link.

Lokale onafhankelijke politiek

Wij laten ons in de eerste plaats leiden door de plaatselijke en gemeentelijke politiek. Die levert ons voldoende uitgangspunten en verschillen met de landelijke en provinciale politiek op om deze keuze te rechtvaardigen.

Achterban vergaderingen

De dorpslijst Afferden houdt regelmatig achterbanvergaderingen in eigen dorp. Daar wordt verantwoordelijkheid afgelegd over het gevoerde beleid en worden de lopende en toekomstige zaken besproken.

RTG's & Raadsvergaderingen

Ronde Tafel Gesprekken en raadsvergaderingen zijn openbaar, waardoor ook u op de hoogte kunt blijven en betrokken kunt zijn bij wat er leeft binnen de Gemeente Druten. Wilt u weten wanneer de raad vergadert? Neemt u dan even contact op met een raadslid of kijk op de agenda.

Play Video
Close Menu