Goed samenleven in de gemeente Druten.

Het behoud van eigenheid en karakter van het dorp Afferden. Samen met de inwoners bepalen welke zaken belangrijk zijn om een leefbare gemeenschap te hebben en te houden. Prioriteit heeft daarbij het behouden en zo mogelijk vergroten van het karakteristieke sociaal- maatschappelijk gevoel binnen de dorpsgemeenschap. Jeugd en nieuwe inwoners nemen daarbij een extra plaats in.

Trots op Afferden.

De dorpslijst Afferden betrekt de inwoners van het dorp bij de politiek. Daarvoor worden tenminste 4 maal per jaar openbare achterban vergaderingen gehouden in het eigen dorp.Daar wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en worden lopende en toekomst gerichte zaken besproken.Jaarlijks zijn thema’s welke van belang zijn voor van de leefbaarheid van het dorp, onderwerpen van gesprek met de, huis aan huis uitgenodigde inwoners (zie agenda)

Lokale onafhankelijke politiek

Wij laten ons in de eerste plaats leiden door de plaatselijke en gemeentelijke politiek. Die levert ons voldoende uitgangspunten en verschillen met de landelijke en provinciale politiek op om deze keuze te rechtvaardigen.

Achterban vergaderingen

De dorpslijst Afferden houdt regelmatig achterbanvergaderingen in eigen dorp. Daar wordt verantwoordelijkheid afgelegd over het gevoerde beleid en worden de lopende en toekomstige zaken besproken.

RTG's & Raadsvergaderingen

Ronde Tafel Gesprekken en raadsvergaderingen zijn openbaar, waardoor ook u op de hoogte kunt blijven en betrokken kunt zijn bij wat er leeft binnen de Gemeente Druten. Wilt u weten wanneer de raad vergadert? Neemt u dan even contact op met een raadslid of kijk op de agenda.

Play Video
Close Menu