Dorpslijst Afferden

De lijst voor, “Goed Samen Leven in de Gemeente Druten”

Onze uitgangspunten zijn het resultaat van de ervaringen van de raadsleden, opgedaan door het bestuurlijk functioneren. Maar ook door bekendheid en betrokkenheid bij het maatschappelijk bestel in alle kerkdorpen te zamen, aangevuld met de inbreng van de gezamenlijke achterban.

De dorpslijst Afferden werkt samen met de dorpslijsten van, Deest, Horssen en Puiflijk/Druten-Zuid.
Deze kernen behoren tot de gemeente Druten, gelegen in het land van Maas en Waal. Wij beogen de belangen van elk dorp afzonderlijk en van de dorpen/wijken gezamenlijk te behartigen.
Wij hebben geen binding met landelijke politieke partijen.

Wij laten ons in de eerste plaats leiden door de plaatselijke en gemeentelijke politiek. Die levert ons voldoende uitgangspunten en verschil met landelijke en provinciale politiek op om deze keuze te rechtvaardigen.

Ruim 32 jaar hebben wij de meest uiteenlopende belangen van de kiezers gediend. De rode draad bij ons handelen is steeds geweest het handhaven en zo mogelijk verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen/wijken en de buitengebieden.

Afferden. Behoud van eigenheid en karakter van het dorp Afferden. Samen met de inwoners bepalen welke zaken belangrijk zijn om een leefbare gemeenschap te hebben en te houden. Prioriteit heeft daarbij het behouden en zo mogelijk vergroten van het karakteristieke sociaal- maatschappelijk gevoel binnen de dorpsgemeenschap. Jeugd en nieuwe inwoners nemen daarbij een extra plaats in.

Close Menu